Ett eksempel på brukerflate for pasient eller beboere. Systemet er selvsagt multispråklig.

  • Pasient opplæring

    Øke pasientens bevissthet om medisinske forhold samt de ulike stadiene i behandlings- og gjenopprettingsfasene. Bruk tekst, bilder og video, for å utdanne pasienter via pasient-TV og forbedre medisinske behandlingsresultater.

  • Effektiv "workflows"

    Smartroom gir de ansatte verktøyene for å formidle den samme informasjonen til flere pasientrom samtidig. Pasientene kan til og med gjøre forespørsler ved hjelp av TVen, og redusere hvor mange ganger en medarbeider trenger for å besøke hver pasient.

  • TV som hjemme

    Med Smartroom kan pasienten nyte en opplevelse som ligner stuen med multiscreen-tilgang til: TV-kanaler, Video-On-Demand, Internett-radio, spill og sosiale medier. Gjør pasienten avslappet og fornøyd, som hjemme, og mindre tid å bekymre seg for den nåværende situasjonen.

Healthcare

Les mer om våre løsninger for sykehus og sykehjem