• Analog til Digital

  Denne mann får dessverre ikke sett kampen i kveld.

 • Skrekkscenario

  Dette scenario gjelder i dag som dengang Rikstv kom på luften.

Status TV signaler 2017

Situasjonsrapport

18 september sluttet  Canal Digital å sende analogt til sine kabelkunder.  

Tidligere er SD kanalene borte.   Nå er det bare MPEG4 som gjelder.   

 

Leverandørene av TV signaler ønsker å tilby flere og flere kanaler  i HD kvalitet. Utfordringen er at dagens "båndbredde" er sprengt.  Da vil de samme leverandørene begynne å rydde i dagens tilbud.  Det første som skjer er at de analoge sendinger blir fjernet.  Deretter lukkes SD kanalene ( doble kanaler) fra menyene.  Dagens digitale standard MPEG2 blir til MPEG4.

Er dette "bondefangeri" ?

Vi forstår at leverandørene ønsker å tilby nye produkter og ikke minst levere TV-signaler i ypperste kvalitet.   Som i andre tilsvarende situasjoner er det kundene som må betale for utviklingen.  Dette er det samme som at FM sendingene blir erstattet med DAB i 2017.   Gamle analoge TV vil heller ikke virke.   Hotell/sykehjem/bedriften får også en ekstra kostnad på oppgradering/utskifting av hovedsentral. 

Disse utfordringer gjelder uansett om brukerne har kabel,satelitt eller bakkenett i dag.

Tidspunktet for skifte kan variere fra de forskjellige signalleverandører.  Her må kundene spørre sin leverandør.

Vi er også litt forundret over at kunder kjøper inn "vanlige TV " i stedet for Proff TV. Spesielt når forskjellen i pris er minimal, imens fordelene med Proff-TV er åpenbare.  

Er det virkelig ikke mulig å få TV sendinger uten å bytte hele infrastrukturen og visningstvene?   Jo , ved rett og slett å nedskalere de digitale sendinger til analog visning.

 Dette blir etter vår mening  "Tilbake til fremtiden"  

 les mer under menypunktet Digital - Analog 

 

Grunninvesteringer

Uansett løsningsforslag må kundene gjøre følgende:

- Oppgradere eksisterende hovedsentral 

- Eller investere i nytt utstyr

- Nye TV som erstatter eldre analoge

Det er vanskelig å estimere oppgraderingskostnader uten at våre konsulenter har vurdert eksisterende løsning.

Ny hovedsentral

Der finnes flere anerkjente leverandører av hovedsentraler :  Ex. Teleste,Chameleon, Appear og Triax TDX .   

Prisbildet for en ny hovedsentral er mellom  60 - 150K avhening av hvor mange kanaler dere ønsker.

Tenk driftsikkerhet, support og ikke minst oppfølgning når dere vurderer ny hovedsentral.

 Har bedriften noen få TV vil det smarteste være å få tilsendt nye "boxer" fra leverandøren. 

 

 

 

 • Digital Light

  Bruke eksisterende Coax spredenett

 • Digital Medium

  Bruke eksisterende Coax spredenett og installere et enkelt og greit Management system.
  Samsung har Reach
  LG har ProCentric
  Phillips har SmartInstall

 • Digital - IPTV

  Full Hospitality løsning fra f.eks. Hi-Box. Tv signalene enten fra nettverket eller eksisterende Coax nett.

 • Digital Light

  Vi installerer/oppgraderer Hovedsentral. Bruker eksisterende coax spredenett til TV signalene. Sentralen er dimensjonert for rundt 15 TV-kanaler + radiokanaler.

  Ny hovedsentral koster rundt fra 69K + arbeid. .

  I vår support og driftsavtale inngår remote oppkobling for endringer og vedlikehold.

 • Digital Medium

  Å investere 15.000,- får man ikke bare full management av Tvene, man får i tillegg en aktiv oppsett i bruk av menyer, beskjeder, informasjon osv. For en rimelig tilleggsinvestering løftes gjestenes brukeropplevlse til et profesjonelt nivå.

 • Digital IP-TV

  Fremtidens Hospitalityløsning er her nå. Finske Hi-Box leverer en moderne interaktiv løsning til en meget fornuftig pris. Det som er genialt er at vi installerer løsningen i Smart TV funksjonen i de fleste ProffTV på markedet. Ingen ekstra boxer. KUN TV på rommet.



  Er HI-box en dyr løsning? For 50,- pr. TV pr. mnd er dere i gang.

  les mer om Hi-box her

  http://www.smartroom.tv/

Kanalpakker

Kanalvalg

Der finnes lover og regler for offentlig visning av TV-kanaler.  Vi leverer KUN kanaler som er godkjent i det "segment" kunden er i.

Hotell,sykehus, fengsel, skip, plattformer og andre med behov for offentlig visning må holde seg innenfor reglement fastsatt av progamvareleverandørene.

Vi ser en trend i hotell segmentet hvor kundene ønsker en standard pakke på rundt 15 TV kanaler. Dette skyldes nok at kundene har med seg egne enheter med innhold.

Vår standard pakke koster  49,- pr. TV pr. mnd.  ( Canal Digital )

Vær oppmerksom på at avgift til Norwaco,Tono og Gramo kan komme i tillegg.  Spør deres leverandør om dette.

 • Standard Digital TV

  Et standard Digital Proff TV er ofte inngangen til den digitale hverdag.
  Typisk størrelse er 32"
  Budsjett pris 2.895,-

 • Smart TV

  Bransjens introduksjon av SmartTV har gitt oss muligheten til å gi kundene og deres gjester en mer interaktiv seeropplevelse.
  Obs. obs. om dere anskaffer Retail Smarttv kan personlig passord " henge" igjen når gjesten reiser.
  Proff SmartTV er et Smart valg.
  Budsjettpris 32" 3.695,-

Analog-Digital

Vi har full forståelse for at bedrifter, hotell og offentlige institusjoner kvier seg med å investere i nødvendig digitalt utstyr for å kunne se TV.

Finnes der alternative løsninger som vil fungere ?  

Ja og her er alterantivet:

Kunden investerer i nødvendig DIGITAL Hovedsentral ( se grunninvestering) i tillegg investeres det i ekstra nedskaleringsutstyr i samme sentral.   TV sendingene sendes da analogt til visningskjermene.

Dette tillegg er selvsagt billigere enn å kjøpe nye TVer.

Hvorfor gjør ikke alle dette?

Ser vi bort fra den nye digitale hverdag gir en bedre brukeropplevelse er der flere momenter som er er viktig å få med seg.

-  omkostninger til nedskalering 

-  nye omkostninger når skifte fra MPEG2 til MPEG4 trer i kraft

-  hvor lenge aksepterer signal-leverandørene denne praksis.  

   Formuleringen "enn så lenge" går igjen.

Vi råder alltid våre kunder til å spørre om dette.  Få ting skriftlig slik at man vet hvilke konsekvenser og investeringer som vil komme.